ufc押注

本科专业

        专业名称          招生类别       授予学位门类          学位类别 
         心理学          师范类           心理学        理学学士学位 


注:2019年1月14日更新
版权所有 ufc押注 地址:吉林省长春市人民大街5268号 邮编:130024